Aurtzaka | Pribatutasun Politika

Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren arabera, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (aurrerantzean, DBEO). Jakinarazten dizugu web-orriaren bidez ematen dituzun datu pertsonalak fitxategi automatizatu batean sartuko direla, eta fitxategi horren arduraduna Web Orriaren titularra izango dela. Fitxategi horiek beharrezkoak dira zure eskaera izapidetzeko eta/edo kudeatzeko, bai eta bertan ezartzen diren zerbitzuak emateko ere. Datu horiek Aurtzaka Dantza Taldearen (aurrerantzean, Aurtzaka Dantza Taldea) zerbitzuen publizitate- eta merkataritza-bidalketarako ere erabili ahal izango dira. Aurtzaka Dantza Taldea fitxategien arduraduna da, eta konpromisoa hartzen du datuak beste helburu baterako ez erabiltzeko, helburu horretarako bildu baitziren, eta ez dizkie hirugarrenei legez kanpo lagako. Halaber, konpromisoa hartzen du bere datuak isilpean tratatzeko, eta baimenik gabe tratatzea edo eskuratzea saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak, antolamenduzkoak eta segurtasunekoak aplikatzeko, datuen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak ezarritakoaren arabera.

Erabiltzaileak edozein komunikazio bidaltzeak esan nahi du Aurtzaka Dantza Taldeak bere datuak jasotzeko berariazko baimena ematen duela, jakinik bere datuak haren fitxategietan gordeko direla. Datuen titularrek eskubidea dute datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko, datuen eramangarritasunaren aurka egiteko eta datuen tratamendua mugatzeko, Datuak Babesteko Lege Organikoan eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritakoaren arabera, hurrenez hurren.

Eskubide horiek baliatzeko, datuen titularrek eskaera idatzi bat egin dezakete postaz, NANaren fotokopiarekin batera, helbidera; Aurtzaka Dantza Taldeak, berriz, kontsulta sailera jo dezake, Garmendia Otaola 7, 20200 Beasain (Gipuzkoa) helbidera. Bide elektronikoz ere jo dezakezue, aurtzaka@aurtzaka.eus helbidera, datuak babesteko sailari zalantza, galdera, iradokizuna, iritzia... ezarriz.

Erabiltzaileek, nolanahi ere, emandako datuei erantzungo diete, bai haien egiazkotasunari bai legitimotasunari dagokienez. Era berean, Aurtzaka Dantza Taldeak eskubidea izango du datu faltsuak, okerrak, bidegabeak edo okerrak eman dituzten erabiltzaileak baztertzeko.

Web orri honen egungo pribatutasun-politika aldatu ahal izango da, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikora egokituz gero, aldatuz gero, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren (DBEB) gidalerroen bidez, bai eta DBEOren bidez ere.

Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Edonork du eskubidea baieztapena lortzeko, Aurtzaka Dantza Taldean beraiei buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez.

Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzeko ere, baldin eta, besteak beste, datuak jada beharrezkoak ez badira bildu ziren helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko. Egoera jakin batzuetan, eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin ahal izango diote beren datuak tratatzeari. Aurtzaka Dantza Taldeak datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazio posibleak gauzatzeari edo defendatzeari.

Zure datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, honako eskubide hauek dituzu:

  • Zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzea.
  • Tratamendua mugatzeko eskatzea, eta Tratamenduaren aurka egitea.
  • Datuak transferitzeko eskubidea (hala badagokio)

Eskubide horiek baliatzeko, datuen titularrek eskaera idatzi bat egin dezakete posta arruntez, NANaren fotokopiarekin batera, Garmendia Otaola 7, 20200 Beasain (Gipuzkoa) helbidera. Bide elektronikoz ere jo dezakezue, aurtzaka@aurtzaka.eus helbidera, datuak babesteko sailari zalantza, galdera, iradokizuna, iritzia... ezarriz.

Erabiltzaileek, nolanahi ere, emandako datuei erantzungo diete, bai haien egiazkotasunari bai legitimotasunari dagokienez. Era berean, Aurtzaka Dantza Taldeak eskubidea izango du datu faltsuak, okerrak, bidegabeak edo okerrak eman dituzten erabiltzaileak baztertzeko.

Adostasun espresua

Artikuluan ezarritakoaren arabera 5.Informazio-eskubidea datu-bilketan eta 6. artikulua DBLOaren artikuluaren eraginpekoaren baimena. Parte-hartzaileek, horretarako informazioa jaso ondoren, baimena ematen dute beren datuak Aurtzaka Dantza Taldean dagoen "DDBB enpresak" izeneko fitxategian sartzeko. Fitxategien titularra da, eta helbidea Garmendia Otaola 7, 20200 Beasain (Gipuzkoa) da. Helbide elektroniko honetara ere jo daiteke: aurtzaka@aurtzaka.eus

Era berean, baimena ematen dute Aurtzaka Dantza Taldearen web-orriaren bidez egindako edo egindako edozein zerbitzuren kontsultatik, eskaeratik edo kontrataziotik eratorritako datu guztiak automatikoki tratatzeko, kontratatutako kudeaketa egiteko eta horren ondoriozko harremanak mantentzeko, betiere DBLOren 5. eta 6. artikuluekin eta lehen aipatutako DBEOren 6. artikuluarekin bat etorriz.

Datu pertsonalen aldaketak

Emandako datu pertsonaletan edozein aldaketa gertatuz gero, horien titularrak fitxategiaren arduradunari jakinarazi beharko dio, eta bide telematikoz (aurtzaka@aurtzaka.eus) edo posta bidez (Garmendia Otaola 7, 20200 Beasain, Gipuzkoa) egin ahal izango da, eta erabiltzaileak unean-unean emandako datuak egiazkoak eta zehatzak direla erantzun beharko du.

Datuen eramangarritasuna

Eramangarritasunerako Eskubidea bideragarri den kasuetan eta DBEOren 20. artikuluan ezarritakoaren arabera, interesdunak eskubidea izango du Aurtzaka Dantza Taldeari eman dizkion datu pertsonalak jasotzeko, formatu egituratuan, erabilera komunean eta irakurketa mekanikoan, eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko. Horretarako, harremanetan jar zaitezke Garmendia Otaola 7, 20200 Beasain (Gipuzkoa) helbidera deituta. Helbide elektroniko honetara ere jo daiteke: aurtzaka@aurtzaka.eus

Image
Image
Image

Harremanak eta Sare Sozialak

Garmendia Otaola 7, 20200 Beasain - Gipuzkoa (Basque Country) | aurtzaka@aurtzaka.eus
aurtzaka facebook
youtube aurtzaka